1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104
Active

$217,800

1378 Sherburne Avenue, Saint Paul, MN, 55104

20
Courtesy of: Bridge Realty, LLC